Velkommen til Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby

Kære grundejer,

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby.

Det kan være svært lige at orientere sig, om hvordan det lige er i denne forening, så derfor er der her lidt information samt foreningens vedtægter.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 1 suppleant dertil kommer 2 revisorer + 1 revisor suppleant.

Bestyrelsen mødes ca. 6 x gange årligt + 1 årlig generalforsamling der iflg. lovene skal være afholdt inden udgangen af februar.

Henvendelser til bestyrelsen, sker enten via vores hjemmeside under fanen “om grundejerforeningen“. Her finder du kontakt info. Eller via vores Facebookgruppe “Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby“.

Den daglige drift, varetagelse af køb, salg af matrikler, forestås af vores kasserer Erik Rohde. Erik er formidler af diverse oplysninger til ejendomsmæglere, det er også Erik der varetager udsendelsen af kontingenter, og i det hele taget har styr på vores regnskab / økonomi.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden holder løbende øje med vores veje, de har både ret & pligt til at påtale uretmæssige forekomster.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close