Bestyrelsen består af:

ms

Formand, Morten Søndergård

Gemmas Alle 32, 21678430


Næstformand, Frank Andersen

Astridsvej 1, 25517756


Kasserer, Alis Boje Hviid

Lyrens Alle 29, 60642278


Bestyrelsesmedlem, Jan Theis Møller Vejformand Arkturus Allé

Bestyrelsesmedlem, Jan Theis Møller

Vejformand Arkturus Allé

Arkturus Alle 31, 32519212/26731300


Bestyrelsesmedlem/sekretær, Per Wieman

Vejformand Lyrens Alle

Astridsvej 21, 26203377


Bestyrelsesmedlem, Erik Rohde

Vejformand Herkules Alle + stikveje, Gemmas Alle

Herkules Alle 4, 29993131


Bestyrelsesmedlem / Webmaster, Thomas Boll Rokamp Vejformand Borgbygård Allé

Bestyrelsesmedlem, Thomas Boll Rokamp
Vejformand Borgbygård Allé, Englandsvej, Løjtegårdsvej “vest”

Borgbygård Alle 21, 23944932


Bestyrelsessuppleant, Marlene Horst

Lyrens Alle 27, 26360690


Revisor, Erik Jensen

Lyrens Alle 33, 32507643


Revisor, Tommy Hansen

Lyrens Alle 9, 32526285/41904772


 Revisorsuppleant Gitte Elleby Jørgensen

Astridsvej 22, 32500375/60935187