dagsorden samt referater fra Generalforsamlinger

Dagsorden samt Referater fra generalforsamlinger

2018

dagsorden til GF 2018

Referat Generalforsamling 22 februar 2018

Årsregnskab2017

2017

Dagsorden-Generalforsamling-2017

Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby Generalforsamling referat 21 februar 2017

2016

Referat

Årsregnskab 2016 side 1

Årsregnskab 2016 side 2

2015

Referat inkl. beretning

Regnskab

2014

Dagsorden

Referat

Formandens beretning

Regnskab

2013

Dagsorden

Referat

Regnskab

2012

Referat

Regnskab, inkl. dagsorden

2011

Referat, inkl. dagsorden

2010

Referat

Regnskab, inkl. dagsorden

2009

Referat

2008

Referat

2007

Referat