Fyr fornuftigt

NB: oprindelig skrevet i 2013

I forbindelse med de nye regler om brændeovne og afbrænding, der allerede er trådt i kraft, har bestyrelsen arrangeret “home party” med en skorstenfejer, der vil fortælle om regler og lære om fornuftig afbrænding. Det er et led i Miljøstyrelsens kampagne Fyr Fornuftigt, og vi i bestyrelsen finder det en rigtig god ide.’
Under generalforsamlingen tirsdag den 26/2-13, nærmere bestemt kl 2000, vil skorstensfejer Keld Torstensen kigge forbi Løjtegaardsskolen med trailer, brændeovn og skorsten.
Bestyrelsen opfordrer alle, særligt de husstande med brændeovn, til at deltage.