NÅR NABOENS HUND LARMER

10/08/2014

De fleste boligejere betragter deres have som et fristed, og en gøende hund kan virkelig være en belastning. Mange er ikke klar over, at der i hundeloven findes regler, der skal sikre, at du kan opholde dig i din have i nogenlunde fred og ro, uden at naboens hund driver dig til vanvid.

Det er politiet, der i første omgang skal kontaktes, hvis du føler dig generet af naboens hund, og hvis det ikke er lykkedes dig at trænge igennem til hundeejeren ad diplomatiets vej. Politiet kan give hundeejeren et påbud om at holde hunden indenfor eller helt at bortskaffe hunden. Hundeloven slår fast, at politiet kan give påbud til hundeejeren, hvis hunden forstyrrer naboerne ved gentagende eller vedholden gøen eller tuden. Et påbud kan medføre, at hundeejeren skal holde hunden indenfor eller – hvis dette ikke hjælper – har pligt til at bortskaffe hunden. Politiet har derudover mulighed for at udstede bøder, hvilket i langt de fleste sager har en gavnlig effekt.

Bødestørrelsen kan variere, men vil i førstegangstilfælde være i omegnen af 2000 – 3000 kroner. En hundejer har mulighed for at klage over et udstedt påbud.

Der findes ikke faste retningslinjer for, hvor meget en hund skal gø, før politiet kan udstede et påbud, men en del tidligere afgjorte sager tegner et vist billede. Generelt kan man sige, at der skal være tale om vedvarende gøen eller tuden over hele ugen. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at enkelte naboer føler sig generet af en larmende hund eller enkeltstående gøen eller tuden.

Der skal være tale om tilfælde af gentagen eller vedholdende gøen eller tuden som berører alle naboerne.

Et hundeudvalg nedsat af Justitsministeriet fremkom dog i 2011 med noget, der ligner en rettesnor:

  1. Hvis en hund gør i for eksempel cirka 30 minutter i træk eller derover mere end tre af ugens dage.
  2. Hvis en hund gør i for eksempel cirka fem minutter i træk eller derover fire eller flere gange om dagen i mere end tre af ugens dage.
  3. Hvis en hund gør kortvarigt (altså under cirka fem minutter), men sammenlagt i mere end for eksempel cirka 60 minutter på en dag mere end tre af ugens dage.

Hvis du kan sætte kryds ved et af ovenstående punkter, er der nok grundlag for at gå videre med sagen. Det kan være en god idé at notere larmen i en kalender eller lignende for på den måde også selv at skabe sig et overblik. Jo flere naboer, der er generet, desto mere er der nok om snakken. Det er ikke altid, at politiet selv kan konstatere larmen, når de er ude og se nærmere på sagen. Derfor vil flere anmeldelser fra omkringboende naboer blive tillagt betydning.

I en nyere undersøgelse her på Fyn klagede en boligejer over, at politiet ikke ville give en hundeejer påbud i medfør af hundeloven. Den pågældende boligejer følte sig voldsomt generet af hundens gøen. Boligejeren fik dog ikke medhold i sin klage, og hundeejeren fik ikke et påbud, da andre af kvarterets naboer ikke kunne bekræfte boligejerens udsagn om omfanget af larmen, og politiets egne observationer ej heller entydigt kunne bekræfte det.

Hvis du ønsker at anmelde en sag til politiet, vil det derfor være en god idé at tage en snak med de omkringliggende naboer inden. En løsning kunne så være en fælles anmeldelse. Politiet er altid forpligtet til at forsøge med de mindst indgribende foranstaltninger først, hvilket vil sige bøde, dernæst at hunden skal holdes indenfor og til sidst, at hunden skal fjernes helt fra ejendommen, hvis larmen ikke ophører.

Forsøg at tage kontakt til hundeejeren, inden du går videre til politiet. Det er typisk sådan, at så snart, politiet er involveret, er det vanskeligt at løse sagen på mindelig vis.

En anmeldelse til politiet kan være eksalerende i sig selv og vil mange gange af hundeejeren blive betragtet som et personligt angreb. En løsning kunne være at alliere sig med de andre naboer og møde op i samlet flok. Det handler i første omgang om at gøre naboen opmærksom på, at larmen altså er for voldsom, og der skal findes en løsning.

SÅDAN GØR DU:

Tag kontakt til din nabo, inden du ringer til politiet.

Hvis du ikke har kunnet finde en mindelig løsning med naboen, så forhør dig – inden du kontakter politiet – om andre i kvarteret oplever den samme larm som dig. Eventuelt kan I indgive en fælles anmeldelse til politiet.

Skrevet af: Anders Quistgaard

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) d. 10. august 2014.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close